Вузли для роботи з часом у LabVIEW 1


Вузли для роботи з часом знаходяться в палітрі “Time and Dialog” і представлені сімома вузлами які можуть бути умовно згруповані у дві категорії:

  • вузли для роботи із системним таймером;
  • вузли для відображення поточного часу.

Вузли для роботи із системним таймером наступні:

Tick Count (ms) – повертає значення системного таймера (у мілісекундах). Початкова точка відліку для системного таймера не відома, тому отримані із цього вузла значення не можуть бути перетворені у реальний час чи дату. Значення системного таймера змінюються у межах від (2^32)-1 до 0, це слід мати на увазі використовуючи результат цієї функції у порівняннях.

Wait (ms) – чекає вказану кількість мілісекунд і потім повертає значення системного таймера.

Wait Until next ms Multiple – очікує доки поточне значення системного таймера стане кратне заданому числу. Функція використовується для контролю часу виконання ітерацій циклу, але варто мати на увазі, що перший період (перша ітерація) може бути значно коротша за всі інші.

Вузли для відображення поточного часу:

Get Date/Time String – перетворює числове значення, або значення мітки часу (time stamp) у дату та час тієї часової зони в якій знаходиться комп’ютер.

Функція має наступні термінали: Date Format, Time Stamp, Want Seconds.
Термінал Date Format задає вигляд результуючого рядка дати. За замовчуванням він рівний нулю, тобто дата зображається у форматі місяць/день/рік. Якщо подати на термінал значення 1, то дата буде відображатись у повному форматі (Friday, January 21, 1994).

Вхід Time Stamp за замовчуванням рівний поточній даті і часу, також можна вказати число секунд, що пройшло від півночі 1 січня 1904 року. Логічний вхід Want Seconds вказує вузлу чи слід відображати секунди у рядку часу.

На виході вузла отримуємо два текстових значення:Date string (поточна дата) і Time string (поточний час).

Get date/Time in seconds – повертає мітку часу, виміряного як кількість секунд, що пройшли з півночі 1 січня 1904 року.

Date/Time to seconds, Seconds to date/Time – служать для перетворення дати і часу поданих у вигляді мітки часу кількості секунд, що пройшли з півночі 1 січня 1940 року і навпаки.


Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Думка на тему “Вузли для роботи з часом у LabVIEW